hei, me olemme Wonderus

Sisältömarkkinointi SaaS-yrityksissä – näiden toimenpiteiden ulkoistaminen kiinnosti eniten

Artikkelin kuva

Millaista sisältömarkkinointia ohjelmistoyritykset tekevät ja millaisille ulkoistetuille sisältöpalveluille on kysyntää näissä yrityksissä? Wonderukselle keväällä 2021 toteutettu Digitaalisten mediapalveluiden opinnäytetyö (Metropolia / ylempi AMK) selvitti SaaS-yritysten sisältömarkkinointia ja sen ulkoistamisen tarpeita.

SaaS-yritysten tärkeimmät markkinointikanavat

Keräsin opinnäytetyöni aineistoa verkkokyselyllä, johon vastasi 22 Suomessa toimivaa SaaS-yritystä. Sain kyselystä tietoa, mitkä olivat siihen osallistuneiden yritysten keskeisimmät markkinointikanavat.

Alla on tärkeimpien markkinointikanavien TOP5-listaus. Sulkeissa olevat prosenttiosuudet kuvaavat sitä, miten moni osallistujista sisällytti kanavan tärkeimpien markkinointikanaviensa joukkoon.

 1. Yrityksen verkkosivusto (noin 96 % kaikista vastaajista)
 2. LinkedIn (noin 82 % kaikista vastaajista)
 3. Google (noin 68 % kaikista vastaajista)
 4. Facebook (noin 55 % kaikista vastaajista)
 5. Yritysblogi (noin 46 % kaikista vastaajista)

Oli odotettavaa, että yrityssivusto oli leijonan osalle osallistujista yksi tärkeimmistä markkinointikanavista. Yritysten on tärkeää huomioida, että sivuston hakukonelöydettävyyttä kannattaa kehittää. Tällöin nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat löytävät yrityksen tuotteet ja palvelut hyvin Googlen kautta orgaanisesti.

Suurin osa vastaajista sisällyttikin Googlen tärkeimpien markkinointikanaviensa joukkoon ja kiinnostus myös hakusanamainonnan ulkoistamista kohtaan oli huomattavaa.

Sosiaalisen median kanavista LinkedIn ja Facebook olivat osallistujille tärkeimpiä markkinoinnissa. Monelle yritykselle yritysblogi oli myös keskeinen markkinointikanava.

Ulkoistamisen tarpeet

Kyselystä ilmeni, millaisten sisältömarkkinoinnin toimenpiteiden ulkoistaminen kiinnosti osallistuneita SaaS-yrityksiä ja millaisia toimenpiteitä ne olivat jo ulkoistaneet.

Tuloksissa oli vaihtelua riippuen yritysten koosta: sisältömarkkinoinnin osittainen ulkoistaminen kiinnosti keskimäärin selvästi eniten kaikkein pienimpiä ohjelmistoyrityksiä.

Alla on lista sisältöpalveluista, joille ilmeni eniten kysyntää. Sulkeissa oleva prosenttiosuus kuvaa yhteenlaskettua osuutta niistä yrityksistä, joita harkitsivat toimenpiteen ulkoistamista tai olivat jo ulkoistaneet sen.

 1. Avainsanatutkimus (68 % osallistujista)
 2. Google Ads -mainonta (59 % osallistujista)
 3. Infografiikat (55 % osallistujista)
 4. Yrityssivuston sisältöauditointi (50 % osallistujista)
 5. Natiiviartikkelit (41 % osallistujista)
 6. Videomainonta (41 % osallistujista)
 7. Somekanavien sisältöauditointi (41 % osallistujista)
 8. Videotuotantojen käsikirjoitukset (36 % osallistujista)
 9. Bannerimainonta (36 % osallistujista)
 10. Nettisivuston hakukoneystävälliset tekstit (36 % osallistujista)

Eniten kiinnostusta ilmeni avainsanatutkimuksen ja Google ads -mainonnan ulkoistamiseen, mikä ei yllätä – olihan Google yksi kyselyyn vastanneiden yritysten tärkeimmistä markkinointikanavista. Myös hakukoneystävällisen sisällöntuotannon ulkoistaminen herätti kiinnostusta.

Huomattava osa kyselyyn vastanneista yrityksistä oli valmis ulkoistamaan infografiikoiden tekemisen. Tämän perusteella voidaan pohtia, olisiko SaaS-yrityksissä kysyntää myös muille graafisen suunnittelun palveluille.

Yrityssivuston ja yrityksen somekanavien sisältöauditoinnin ulkoistaminen herätti kiinnostusta kyselyyn vastanneissa SaaS-yrityksissä, samoin natiiviartikkeleiden ja videotuotantojen käsikirjoitusten ulkoistaminen. Tulosten mukaan myös videomainonnalle ja bannerimainonnalle on kysyntää ohjelmistoyrityksissä.

Tutustu referenssiimme, miten kymmenkertaistimme Wonderuksella asiakkaamme hakusanamainonnan tulokset kolmessa kuukaudessa.

Linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/494533

Senni Loikala on Wonderuksen Content Designer. Hän suunnittelee ja tuottaa asiakasta palvelevia, koukuttavia ja hakukonelöydettäviä verkkosisältöjä. Jos tarvitset apua hakukoneystävällisessä sisällöntuotannossa, ota yhteyttä senni@wonderus.fi.