hei, me olemme Wonderus

Näin luotiin menestynyt perhesivusto: Case Mutsimedia

Artikkelin kuva

Mikä: Äitien oma sivusto Mutsimedia.fi
Perustettu: 2018
Tavoittavuus: 120 000 / kk
Missio: Tuoda iloa, ideoita ja inspiraatiota äitien elämään
Visio: Olla Suomen suurin äitimedia vuoteen 2020 mennessä

Mutsimedia.fi perustettiin vuonna 2018 ja sivusto on alle kahdessa vuodessa vakiinnuttanut paikkansa Suomen suosituimpien perhemedioiden joukossa. Mutsimedia tavoittaa kuukaudessa noin 120 000 uniikkia ihmistä ja jatkaa edelleen vahvaa kasvuaan. Sivuston lanseeraamiseen ei ollut käytettävissä markkinointibudjettia, joten tunnettuutta täytyi kasvattaa vuosien myötä lujalla perustyöllä höystettynä luovilla ratkaisuilla. Miten menestyksekäs perhesivusto rakennettiin Wonderuksen avulla? Lue eteenpäin, niin saat selville!

Eletään vuotta 2017, idea Mutsimediasta saa ajatuksen tasolla alkunsa. Mutsimedian perustaja Jenni Siikaniva on vanhempainvapaalla ja breikki työelämästä on saanut tuoreen äidin miettimään elämänmuutosta ja entisen rahantuoksuisen konsulttityönsä merkityksellisyyttä. Vanhempainvapaansa jälkeen Siikaniva palaa takaisin palkkatyöhönsä, mutta ei koe enää vanhaa työtään merkityksellisenä, tuntee sen vievän liikaa energiaa vapaa-ajalta ja irtisanoutuu vuoden työssäolon jälkeen. Idea Mutsimediasta kypsyy sapattivapaan aikana ja perhesivusto lanseerataan maaliskuussa 2018, kun Siikaniva reissaa Aasiassa ja Australiassa.

Tunne kohderyhmäsi

Kun idea äitien omasta mediasta kypsyi, oli tärkeää varmistaa, että sivustolle olisi kysyntää. Tätä varten ensimmäiseksi teimme kyselytutkimuksen, jossa vastaajilta kysyttiin, minkälaista sisältöä he haluaisivat perhesivustolta lukea ja mitä muita äitimedioita vastaajat seurasivat. Vastausten perusteella saimme pohjatietoa siitä mistä aihealueista ja millaisia artikkeleita sivustolle kannattaisi kirjoittaa. Lisäksi keräsimme hyvää dataa siitä, mitä muita perhemedioita on olemassa ja minkälaista sisältöä niissä on.

Jaoimme kyselytutkimuksen linkkiä Facebookissa kolmeen äitiryhmään ja lähdimme tavoittelemaan sataa vastausta. Saimme vastauksia kasaan muutamassa päivässä lähes viisisataa kappaletta. Tämä itsessään oli jo erittäin hyvä signaali siitä, että Mutsimedialle olisi kysyntää äitien keskuudessa.

Loimme Mutsimedia-sivuston informaatioarkkitehtuurin sekä teemat kyselytutkimuksen ja avainsanakartoituksen pohjalta, jolloin myös sivuston rakenteen avulla pystyttiin vastaamaan mahdollisimman hyvin kohderyhmän tarpeisiin.

Mieti samaistuttava tarina

Mutsimedian tarina resonoi kohderyhmässä vahvasti, ja tällä on ollut keskeinen rooli sivuston menestymisessä. Tarina on inspiroiva ja samaistuttava, sillä moni vanhemmaksi tullut ihminen miettii elämänsä arvoja uusiksi lapsen saamisen jälkeen. Jälkikasvulle halutaan raivata enemmän aikaa arjen oravanpyörässä, eikä työ ei saa viedä liikaa energiaa vapaa-ajalta. Lisäksi moni kokee haluavansa työskennellä asian eteen, jonka kokee merkityksellisenä itselle sekä muille.

Jokainen Mutsimedian tekijä onkin kertonut inspiroituneensa sen perustamistarinasta ja siksi halunnut mukaan kasvattamaan sivustoa.

Sitouta kohderyhmäsi

Vahvan tarinan olemassaolo ei kuitenkaan riitä, jos se ei tavoita oikeaa kohderyhmää. Kontaktoimme Mutsimedian tarinan tiimoilta eri medioita, ja tarina koettiin kertomisen arvoiseksi monessa paikassa. Talouselämä kirjoitti Mutsimedian synnystä, Duunitori kertoi sivuston perustamistarinan, Oikotie kirjoitti median perustajan urapolusta ja Yrittäjät-lehti tarttui aiheeseen. Medianäkyvyyden lisäksi teimme yhteistyötä kohderyhmän eri vaikuttajien, sekä saman alan Facebook-ryhmien kanssa Mutsimedian tietoisuuden kasvattamiseksi.

Ponnistelumme tavoittivat oikean kohderyhmän hyvin, toimivat rekrytoinnin apuna ja pian Mutsimedian tekijätiimi oli kasassa. Rekrytoinneissa onnistuttiin kiitettävästi, sillä sama ydinjoukko on ollut mukana tekemässä mediaa alusta lähtien tähän päivään asti. Tarina sai siis kaikua oikeanlaisissa ihmisissä, jotka kokivat Mutsimedian omakseen ja olivat valmiita sitoutumaan sivuston tekemiseen.

Luo uskottava missio, visio ja arvot

Mutsimedian toimintaa ja tekemistä ovat alusta asti ajaneet vahva missio, visio ja arvot. Missio eli se miksi Mutsimedia on olemassa ja visio eli tulevaisuuden suunta oli olennaista kirkastaa heti alkumetreillä. Mutsimedian missio ”Iloa, ideoita ja inspiraatiota äitien elämään” toimii ohjenuorana kaikelle sisällöntuotannolle, niin sivustolla kuin sosiaalisessa mediassakin.

Arvot määritettiin yhdessä tekijätiimin kanssa, jolloin jokainen pääsi omalta osaltaan vaikuttamaan perhemedian rakentamiseen. Arvoiksi päätettiin yhdessä ekologisuus, laatu, lempeys ja ajan hermolla oleminen. Visioksi asetettiin kunnianhimoinen päämäärä olla Suomen suurin äitimedian vuoteen 2020 mennessä.

Tee kiinnostavaa ja löydettävää sisältöä

Mutsimedian kivijalka on laadukas, kohderyhmää kiinnostava ja löydettävä sisältö. Ensimmäiset puoli vuotta sisältöä tuotettiin sivustolle kerran päivässä, jotta sivustolle saatiin vahva pohja verkossa ja varmistettiin, että myös Google löytää sen kunnolla.

Artikkeleiden aiheita kartoitettiin avainsanatutkimuksella, ja näin varmistettiin, että jutuille on olemassa valmis lukijakunta. Kaikki Mutsimedian kirjoitukset ovat hakukoneystävällisiä, mikä mahdollistaa sisältöjen löydettävyyden Googlesta.

Lisäksi loimme sisältöjen tekemisen tueksi kuvitteelliset persoonat, jotka edustavat median todellisia lukijoita. Persoonat helpottavat tekijöitä hahmottamaan kenelle artikkeleita kirjoitetaan.

Vaikka Mutsimediassa ei julkaistaisi hetkeen uutta sisältöä, lukijamäärät eivät tipahda, sillä hakukoneoptimoidut artikkelit keräävät lukijoita pitkään julkaisunsa jälkeenkin. Kävijät löytävätkin sivustolle yli 80-prosenttisesti orgaanisesti Google-hakujen kautta. Tämä on erinomainen asia myös siksi, että sivusto ei ole mainonnan tai sosiaalisen median alustojen jatkuvasti muuttuvien algoritmien armoilla.

Sivustolla julkaisemisen lisäksi artikkelit jaetaan Mutsimedian sosiaalisen median profiileissa. Lisäksi juttuja mainostetaan Facebookissa, jotta niille saataisiin mahdollisimman laaja yleisö.

Luo kokeilukulttuuri: analysoi, iteroi ja hyväksy keskeneräisyys

Mutsimediassa on tällä hetkellä kymmenen kirjoittajaa, joiden kanssa kehitämme sivustoa koko ajan, eikä sivusto ole koskaan valmis. Mediasta kerätään jatkuvasti palautetta, korjataan ja parannetaan niin sivuston sisältöä, käytettävyyttä, visuaalisuutta kuin löydettävyyttäkin.

Muokkaamme Vanhoja sisältöjä ja herätämme niitä uudelleen henkiin päivittämällä kuvia sekä lisäämällä sisältöä niihin. Myös hakukonelöydettävyyteen vaikuttavia linkityksiä sekä metatietoja muokkaillaan. Lisäksi hankimme sivustolle systemaattisesti linkkejä (esimerkiksi näin, näin ja näin), jotka vahvistavat sivuston arvoa Googlen silmissä ja näin ollen sekä Google, että lukijat löytävät Mutsimediaan paremmin.

Analytiikka (Google Analytics) on sivustolla jatkuvassa käytössä, sekä sisältöjen toimivuutta seurataan. Samoin myös sosiaalisen median jakoaikoja tarkkaillaan, jotta tiedetään milloin julkaisuja kannattaa tehdä.

Käytä dataa päätösten pohjalla

Ennen Mutsimedian lanseerausta teimme perinpohjaisen avainsanakartoituksen sivustolle sopivista aiheista. Avainsanojen kartoittamisen ansiosta sisältöjä pystyttiin kirjoittamaan teemoista, jotka kiinnostavat kohderyhmää ja niille oli Google-hakujen pohjalta olemassa valmis lukijayleisö. Lisäksi kohderyhmälle tehdyllä kyselytutkimuksella saatiin selville tärkeää tietoa olemassa olevista perhesivustoista, äitejä kiinnostavista aiheista sekä siitä, oliko äitisivustolle kysyntää.

Mutsimedia on tällä hetkellä verkkosivusto, brändi ja media. Tulevaisuudessa se voi olla vielä paljon enemmän: tapahtumajärjestäjä, verkkokauppa tai vaikka sisältömarkkinointitoimisto.

Haluatko sinä tehdä brändistäsi laadukkaiden sisältöjen avulla median, joka tavoittaa oikeat ihmiset, vaikuttaa ja kasvaa yli omien rajojensa? Me voimme Wonderuksessa auttaa, ota yhteyttä!

Wonderus on toiminut Mutsimedian kumppanina vastaten Mutsimedian visuaalisesta ilmeestä, teknisestä toteutuksesta, mainosmyynnin ratkaisuista, sisältästrategiasta ja hakukoneoptimoinnista.

Jenni Siikaniva on Wonderuksen Content Director ja osakas. Jenni vastaa Wonderuksessa sisältömarkkinoinnin palveluista ja sisältöliiketoiminnan kehittämisestä.